QAThink

Vietnam Office: 218 Bui Ta Han Street, District 2, HCMC 700000

Australia Office: 16 Finn Mews Street, Blackburn North VIC 3130

Architecture Design

Book Now

Architecture Design

Các phương án thiết kế của QA Think đều tuân thủ theo nguyên tắc chất lượng hàng đầu. Chúng tôi luôn thấy rằng những công trình xung quanh chúng ta đã và đang tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, cho dù đó là văn phòng làm việc, nhà ở hay các không gian công cộng khác. Những công trình đó không hề đứng độc lập mà thuộc một tổng thể hài hòa, và có khả năng góp phần nâng cao được giá trị cho người sử dụng. Chúng tôi luôn quan tâm đến các yếu tố có thể có ảnh hưởng đến văn hóa, môi trường hay thiên nhiên tại nơi công trình được xây dựng. Đây luôn là nền tảng mà QA Think xây dựng một tương lai bền vững cho tất cả chúng ta.